+ 40 724 050 077 (Telegram / WhatsApp / Viber) | office@larinconsult.com EN | RO | RU

SUPORT ASIGURAT OPERAȚIUNILOR DE EXPORT-IMPORT „ROMÂNIA”

 

Pe lângă regulile generale ale comerțului internațional, importul de produse din țările terțe în UE este reglementat de o serie de acte legislative armonizate. Norme diferite se aplică diferitelor categorii de mărfuri, stabilind atât procedura de intrare în UE, cât și regimul suplimentar al produsului relevant. Atât un exportator extern, cât și un importator în UE trebuie să aibă o înțelegere profundă a cerințelor impuse produselor importate și a documentației aferente. De exemplu, aici vă puteți face o idee despre regulile și procedurile privind importul produselor alimentare în UE.   

Compania noastră nu doar vă va ajuta să înțelegeți în detaliu aceste aspecte, dar vă va facilita la modul practic pregătirea documentelor necesare și efectuarea importurilor bunurilor dumneavoastră în UE.

SERVICIILE NOASTRE:

  • Analiza şi / sau pregătirea competentă (inclusiv traduceri, precum şi cele legalizate) întregului dosar de documente însoţitoare, de la contractul de vânzare-cumpărare la certificate şi modele de etichete.
  • Stimularea vămuirii, adică efectuarea unei demonstraţii de vămuire pe calculator într-un program vamal licenţiat care vă permite să stabiliţi cu exactitate lista documentelor aferente, să calculaţi tarifele şi taxele vamale, TVA etc. pentru fiecare lot concret de marfă.
  • Vămuirea pe teritoriul României prin intermediul companiilor noastre de brokeraj partenere (beneficiarul încheie un contract de servicii direct cu o companie de brokeraj), cu deplasarea unui reprezentant al nostru la punctul de vămuire (dacă este cazul).
  • Asistență în implementarea logisticii de transport internaționale.      

Noi ne asumăm desfăşurarea ciclului complet de organizare a lucrărilor de transport de marfă pe cale maritimă, aeriană şi terestră, de depozitare a mărfurilor în containere şi fără containere, oferind clienţilor livrări „la cheie”!

Organizăm transportul mărfurilor pe căi maritime, feroviare și rutiere în export și import. Deținând o echipă de angajați calificați în domeniul transporturilor, ne asumăm întreaga răspundere pentru organizarea ciclului complet de circulație a mărfurilor pa trasee interne și internaționale: începând de la consilierea clientului și până la predarea încărcăturilor la depozitul clientului. 

Ne ocupăm de livrări pentru următoarele direcții:

Livrări din Rusia în România.

Livrări din Ucraina în România.

Livrări din Belarus în România.

Livrări din Kazahstan în România.

 

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii despre aceste servicii: 

Tel: +40724 050 077  +40724 282 227 (Telegram / WhatsApp / Viber)

E-mail: office@larinconsult.com | larin.office@gmail.com

Lăsaţi-ne un mesaj

Contactaţi-ne chiar acum! Viţi primi răspunsul într-o oră!
Mesajul dvs.