+ 40 724 050 077 (Telegram / WhatsApp / Viber) | office@larinconsult.com EN | RO | RU

România – Informații economice

România este o ţară industrial-agrară, care în mod tradiţional se deosebeşte printr-un nivel mediu al economiei. Economia României ocupă locul 11 ca mărime a PIB-ului printre ţările UE, însă nivelul PIB pe cap de locuitor este de aproximativ 55 % din media europeană.

România extrage petrol, gaze naturale, aur, argint, sare, bauxită, minereu de mangan, cărbune.

Aproximativ 70 % din terenul arabil este ocupat de grâu (3,04 milioane tone) şi porumb (3,85 milioane tone). Alte culturi importante sunt cartofii (3,71 milioane tone), sfecla de zahăr şi floarea-soarelui. Podgoriile se află în principal pe platoul Transilvaniei, la poalele Carpaţilor şi în Dobrogea. Livezile fructifere se găsesc în principal la poalele sudice ale Carpaţilor, pe platoul Dobrogei şi în Delta Dunării. În principal se cultivă prune și mere (0,47 milioane tone). Se cultivă, de asemenea, pere, vișine și caise.

Circa 1/5 din teritoriul țării este alcătuit din pășuni. Principalele zone de creștere a animalelor sunt poalele sudice ale Carpaților, partea de sud-vest a platoului Transilvănean şi partea de nord a munţilor Carpaţi. Creşterea ovinelor este dezvoltată în sud-est, iar creşterea porcilor – în sud (din Banat până în Bucureşti).

55 % din PIB revine sectorului de serviciiSectorul financiar și de afaceri reprezintă 20,5 %; hoteluri, restaurante și transporturi – 25 %, alte sectoare – 21,7 %.

„Căile Ferate Române” – este o companie feroviară care efectuează o parte semnificativă a transportului de mărfuri şi pasageri în interiorul ţării. Lungimea căilor ferate este de peste 11 mii km. O caracteristică a căilor ferate româneşti este că acestea sunt reprezentate de calea ferată simplă, ceea ce încetineşte considerabil circulaţia transporturilor şi încărcăturilor. 1075 km de reţeaua de transport trece de a lungul Dunării. Importanţa porturilor româneşti creşte odată cu crearea coridorului transeuropean Rin - Dunăre. Ţara are o piaţă bine dezvoltată şi în creştere rapidă a transportului auto.

În 2015, economia românească a înregistrat cea mai mare creştere în rândul ţărilor UE în al doilea trimestru: 4,8% pe fondul celor 1,3% în medie în Uniunea Europeană.
Creşterea economiei româneşti în 2016 a fost determinată de un boom al consumului bazat pe creşterea accentuată a comerţului cu amănuntul. Acest lucru, la rândul său, a fost facilitat de o scădere a impozitului pe vânzări, a taxei pe valoarea adăugată (de la 24% la 20%, iar pe produsele alimentare – de la 24% la 9%), precum şi de inflaţia negativă (0.3%), de ocupare mare a forţei de muncă, de impozite mici, împrumuturi ieftine şi o creştere cu 10% a salariilor din sectorul public.

În anii 2015-2016 leul românesc s-a apreciat față de euro, alături de alte monede est-europene. La sfârșitul anului 2015, cursul de schimb al monedei românești a crescut cu 1,5%.

Potrivit prognozelor Comisiei Europene, PIB-ul ţării va înregistra o creştere de 4,1% în anul 2016, şi de 3,6% în 2017 graţie consolidării în continuare a consumului pe fondul relaxării fiscale. Inflaţia va rămâne negativă, în minus 0,3% în 2016. Prognoza pentru 2017 indică o rată a inflaţiei până la 2,3%. Datoria publică va scădea la 39,4% din PIB în acest an, apoi va creşte treptat în următorii doi ani. Deficitul bugetar va fi de 2,8% din PIB în 2016 şi de 3,7% din PIB - în 2017. FMI prezice o creştere economică a României la 3,9% în 2016.

Îmbunătățirea rezultatelor economice a României nu ar fi fost posibilă fără acțiuni decisive  întreprinse pentru reformarea sectorului finanțelor publice. Cu toate acestea, continuarea  reformelor structurale rămâne însă deosebit de importantă, precum și asigurarea sprijinului pentru finanțele publice și creșterea economică pe termen scurt și mediu prin politici bugetare responsabile.

BERD prezice că investițiile private în economia română vor crește ca urmare a creșterii încrederii investitorilor și a reducerii costurilor de finanțare, în timp ce investițiile publice vor crește în 2016 printr-o mai bună absorbție a fondurilor europene.

Potrivit unui studiu realizat de firma de consultanţă Ernst & Young, liderii de afaceri din România au încredere atât în creşterea afacerii lor în acest an, cât şi în evoluţia economiei în ansamblu. Mai mult de o treime dintre oamenii de afaceri intervievaţi evaluează creşterea cifrei de afaceri ca semnificativă şi îşi exprimă încrederea în creșterea economică a României.

În 2015, volumul total al exporturilor româneşti s-a ridicat la 60,6 miliarde de dolari (o creştere de circa 6%). Importurile s-au apropiat de 69,8 miliarde (o creştere de circa 7%). Principalii parteneri comerciali ai României sunt Germania (aproape 20% din exporturile româneşti), Italia, Franţa, Ungaria, Anglia, Turcia, Bulgaria, Spania, Polonia şi Olanda. Ponderea cumulativă a partenerilor României care nu intră în zona europeană, este de circa 19% din cifra de afaceri totală a ţării.

Principalele categorii de exporturi românești: utilaje și echipamente (44,5%), alte produse industriale (33%), produse alimentare și agricole (8,4%), produse chimice, inclusiv materiale plastice, combustibili și lubrifianți (10%), materii prime (4%).

Principalele categorii de importuri românești: utilaje și echipamente (36,6%), alte produse industriale (31,5%), produse chimice (14%), produse alimentare și agricole (8%), combustibili și lubrifianți (6,9%), materii prime (3,1%).

 

România Comerț

Mai 2016

Aprilie 2016

Bloc

Balanță comercială

-979.70

-836.20

EUR - milion

Export

4672.30

4703.90

EUR - milion

Import

5652.00

5540.10

EUR - milion

Sold curent

-725.00

-735.00

EUR - milion

Soldul curent din PIB

-1.00

-0.80

Procent

Datorie externă

88017.00

88415.00

EUR – milion

Transferuri de numerar

484.00

488.00

EUR – milion

Rezerva de aur

103.70

103.70

Tone

Investiţii străine directe de capital

-60.78

323.86

EUR - milion

Extracția de țiței

81.00

81.00

BBL/D/1K

Tabel, sursa: tradingeconomics.com