+ 40 724 050 077 (Telegram / WhatsApp / Viber) | office@larinconsult.com EN | RO | RU

SERVICII DE SECRETARIAT „ROMÂNIA”

Am demonstrat în practică faptul că activitatea eficientă a unei societăţi pe teritoriul României este posibilă fără prezenţa nemijlocită la faţa locului a directorului şi chiar a angajaţilor societăţii. Noi nu doar vom înregistra pentru dumneavoastră societatea la cheie, vom asigura deservirea contabilă, dar vom prelua şi toată partea administrativă şi operaţională.  

Deservirea conform algoritmului „sediul la distanţă” pentru o societate comercială (ca exemplu) include următoarele servicii:

1. Servicii generale de secretariat pentru societatea Beneficiarului, inclusiv:

  • comunicare prin telefon, fax, e-mail cu antreprenorii și contractanții Beneficiarului, subiecți economici, autorități;
  • scanare, copiere, recepționarea și trimiterea prin poștă documentelor societății Beneficiarului;
  • rezolvare de probleme administrative legate de sediul societății Beneficiarului;
  • formare și gestionare a unei arhive de documente ale societății.

2. Controlul asupra procedurilor de trecere prin vamă a mărfurilor de import ale Beneficiarului pe teritoriul României, inclusiv controlul asupra acţiunilor brokerului, verificarea şi transmiterea pachetului de documente  pentru broker şi contabilitate.

3. Controlul asupra predării şi recepţiei mărfurilor Beneficiarului la depozitul antreprenorului.

4. Organizarea și menținerea interacțiunii și comunicării între Beneficiar și contractori; desfășurarea de lucrări cu contractori pe probleme ce decurg din îndeplinirea contractelor încheiate între Beneficiar și contractori.

5. Inventarierea mărfurilor Beneficiarului; evidența și procesarea returnărilor și rebuturilor; controlul asupra operațiunilor de trecere la pierderi a bunurilor efectuate de către contractor și contabil. 

6. Monitorizarea depunerii corecte și la timp a facturilor și a altor documente de gestiune de către contractorii Beneficiarului pentru contabilitatea și arhiva societății.

7. Monitorizarea depunerii corecte şi la timp a situaţiilor societăţii Beneficiarului la autorităţile locale.

8. Verificarea şi corectarea, conform instrucţiunilor Beneficiarului, facturilor – dacă este cazul.

9. Menținerea comunicării operaționale cu banca ce deservește societatea; transmiterea documentelor necesare aferente plăților Beneficiarului; monitorizarea plăților. 

10. Menţinerea comunicării cu diviziile funcţionale din străinătate ale Beneficiarului (centru de deservire a clienţilor, broker vamal, departament de marketing, departament de export etc.) cu privire la problemele actuale.

11. Funcții generale de reprezentare (negocieri, întâlniri, predarea mostrelor de produse, participarea la expoziții de la distanță etc.)

12. Îndeplinirea altor sarcini curente ale Beneficiarului, inclusiv a celor legate de călătorii de serviciu în țară.  

Oferim garanţia deplină în ceea ce priveşte păstrarea secretului comercial şi de serviciu al Beneficiarului, precum şi siguranţa documentelor Beneficiarului şi ale contractorilor sau ale clienţilor de importanţă deosebită.

 

Contactaţi-ne pentru mai multe informaţii despre aceste servicii: 

Tel: +40724 050 077  +40724 282 227 (Telegram / WhatsApp / Viber)

E-mail: office@larinconsult.com | larin.office@gmail.com

Lăsaţi-ne un mesaj

Contactaţi-ne chiar acum! Viţi primi răspunsul într-o oră!
Mesajul dvs.